Hoog rendement op spaargeld door duurzaam investeren

Er zijn nog meer en vaak eenvoudige maatregelen voor energiebesparing

Naast alle in de andere items genoemde voor energiebesparing zijn er nog diverse andere maatregelen te nemen die ook bijdragen aan “minder op de meter”. Wij noemen hierna een aantal mogelijkheden:

Energieleveranciers

De eerste winst valt hier te halen. Er zijn grote prijsverschillen tussen de verscheidene energieleveranciers. Daarnaast vindt er ook een flinke concurrentieslag plaats. Dit is goed merkbaar als energie-afnemer door de vele aanbiedingen die door de diverse leveranciers worden gedaan, vaak met het geven van premies. In veel gevallen is het mogelijk een voordeliger energiecontract te sluiten maar het is wel van groot belang om alle voordelen en voorwaarden goed op een rij te zetten voor een reële vergelijking. Dit betekent weliswaar geen energiebesparing maar wel een besparing in de energiekosten.

LED-verlichting

LED-verlichting is zo langzamerhand een must aan het worden om tot een reële energiebesparing te komen. Lampen die lang branden kunt u het best zo snel mogelijk door LED-verlichting vervangen. De aanschafkosten zijn weliswaar relatief hoog doch de jaarlijkse energiekostenbesparing en de lange levensduur zorgt ervoor dat je deze extra kosten snel terugverdient.

ledlamp voor energiebesparing

Energiebesparing betekent led-lampen

Een probleem is vaak om duidelijk te krijgen welke led-lamp passend is ten opzichte van een te vervangen conventionele lamp. De volgende website geeft hier een uiteenzetting over: Vervang gloeilamp door led-lamp

Speksteenkachel

Speksteen is een soort natuursteen dat de eigenschap heeft om in korte tijd veel warmte op te nemen en deze geleidelijk weer af te geven. In vergelijking met normale steen is de warmteopnamecapaciteit van speksteen ruim twee keer zo hoog en de warmtegeleiding ruim 10 keer sneller. De steen slaat de warmte van een kort durend hoog vuur op en geeft deze opgeslagen warmte vervolgens af gedurende de rest van de dag.

Doordat de warmteafgifte door straling gebeurt (stralingswarmte) verhoogt dit het comfort binnen een leefruimte. Deze warmte is bovendien gedurende bijna een heel etmaal constant. Zowel de wand- als luchttemperatuur van de kamer blijven gelijk.

Moderne speksteenkachels zorgen voor automatische bediening met een regelkastje dat vaak aan de muur bevestigd is. Hiermee stelt u de elektromotor in werking en kan de luchttoevoer in de kachel geregeld worden. Wanneer er voldoende warmte door de steen is opgenomen om warmte af te geven, stopt de verbranding.

Het verwarmen van de stenen gebeurt meestal met houtvuur. In een speksteenkachel kan in principe iedere houtsoort gestookt worden. Deze kachel verbruikt gemiddeld de helft minder hout dan een open haard. 2 uur stoken geeft een warmte van ongeveer 24 uur. Gemiddeld is 2 maal stoken per dag voldoende.

Nadeel is dat de speksteenkachel zwaar is (500 tot 4000 kg!). Het is zeker raadzaam om de draagkracht van de vloer te controleren alvorens dit systeem aanschaft wordt.

Speksteenkachels hebben een erg lange levensduur en zijn onderhoudsvriendelijk. Ondanks dat de schoorsteen minder snel vervuilt dan bij een houthaard, eens in de zoveel tijd moet hij worden geveegd.

Speksteenkachels zijn niet goedkoop en worden niet gesubsidieerd. Prijzen starten bij € 3.000,–.

Pelletkachel

Verwarming door een pelletkachel geschiedt door verbranding van zogenaamde “pellets”. Pellets zijn kleine cilindervormige korreltjes gemaakt van zaagmeel en houtafvalsnippers. De korrels zijn onder hoge druk samengeperst en het hars van het hout bindt de korrels aan elkaar. Pellets zijn zeer milieuvriendelijk omdat er geen nieuw hout wordt gekapt om deze korrels te maken, ze worden gemaakt van restafval. Deze kachels bieden een bijzonder duurzame én goedkope manier om je huis te verwarmen.

Een pelletkachel bevat een voorraadruimte die met pellets gevuld kan worden. Het systeem van de pelletkachel geeft enkel nieuwe pellets ter verbranding vrij wanneer er meer brandstof nodig is om de temperatuur te kunnen handhaven. De verspilling is hierdoor minimaal. Voordeel hiervan is dat het systeem maar eens in de week bijgevuld hoeft te worden met pellets. Wel is de kachel hierdoor groter dan een houtkachel.

Rookgasafvoer en ventilatie vinden plaats via een pijp naar buiten. Dit hoeft niet via een schoorsteen zoals bij bijvoorbeeld houtkachels het geval is. Het systeem werkt op elektriciteit.

Eén kubieke meter pellets levert energie die te vergelijken is met ongeveer 320 liter aan stookolie. Een pelletzak van 20 kg koop je voor ongeveer € 5,–. Opslag van pellet neemt aanzienlijk minder ruimte in beslag dan van houtblokken.

Een pelletkachel kan net als een gaskachel als verwarming in iedere ruimte geplaatst. Hij kan worden ingesteld met een timer en hebben tegenwoordig vaak een afstandsbediening. Ook zijn er pelletkachels, de hydraulische, die aangesloten worden op de CV-installatie. Deze zijn volautomatisch met een water-warmtewisselaar en uitgerust met een ingebouwde circulatiepomp en expansievat. Deze laatste kachel geeft het grootste deel van de warmte af via de radiatoren zodat meerdere ruimtes verwarmd kunnen worden. Deze kachel zorgt ook voor de warm-water voorziening. Het is ook mogelijk de pelletgestookte cv op een zonneboiler aan te sluiten.

Een pelletkachel heeft een rendement van gemiddeld 84% en een hydraulische  87% tot 92%.

In onderhoud zijn ze eenvoudig omdat de pellets helemaal opbranden en weinig restafval geven.

Deze vorm van verwarming bespaart voor een huishouden met gemak 23% van de gas/elektriciteitsrekening.

De pelletkachel is in aanschaf duurder dan een standaard verwarmingsinstallatie (€ 2.500,– tot € 5.000,–). Vanaf 1 januari 2016 kan er een subsidie ad € 500,– op de aanschaf van een pelletkachel worden verkregen.

HR-ketel

Voor het kunnen bereiken van een merkbare energiebesparing in een hoog rendement CV-ketel een must.  Na de gewone CV-ketel (centrale verwarming – rendement tot 75%), VR-ketel (verbeterd rendement – 83%) leveren de HR-ketels nu het hoogste rendement. In de oudere CV/ VR ketels verdwijnt de warmte uit de waterdamp die vrijkomt bij de verbranding door condensatie via de afvoerpijp naar buiten doch de HR ketel gebruikt deze warmte voor het verwarmen van water of lucht. Hierdoor verbruikt een HR ketel bijna een kwart minder energie dan de eerste generatie CV ketels. Een HR ketel herken je aan het gaskeurlabel. Er zijn drie klassen: HR 100, HR 104 en HR 107. De meeste ketels in Nederland beschikken bijna allemaal over HR 107. Het getal 107 staat voor het rendement, in dit geval 107%.

Heb je thuis een oude ketel (ouder dan 10 jaar) dan zal er waarschijnlijk een VR ketel hangen. In de meeste gevallen loont het dan om over te stappen naar een duurzamere HR ketel. Met een HR 107 ketel kan gemiddeld tussen de € 150,– tot € 200,– bespaard worden ten opzichte van een oude VR- ketel.

HRe-ketel

Een HRe-ketel is een combiketel op gas die ook elektriciteit produceert door een geïntegreerde heteluchtmotor. De HRe-ketel wekt elektriciteit op zodra de ketel aanslaat. Deze stroom is bruikbaar in huis en waardoor op de reguliere stroomverbruikkosten bespaard kan worden en dus extra energiebesparing betekent. Als de HRe-ketel meer stroom opwekt dan u nodig heeft, levert de ketel door aan het elektriciteitsnet. Dat verrekent het elektriciteitsbedrijf met uw elektriciteitsrekening.

Omdat een HRe-ketel ook stroom opwekt verbruikt deze wel meer aardgas. Daar staat natuurlijk tegenover dat men aanmerkelijk minder elektriciteit nodig heeft waardoor de totale energiekosten naar schatting zo’n 20% lager zullen uitvallen. De schatting is dat een HRE-ketel kan voorzien in de helft van de elektriciteit die je jaarlijks verbruikt.

 De HRe-ketel is vooral geschikt voor huishoudens die relatief veel energie verbruiken. Bij een verbruik van 2000 kubieke meter gas of meer wordt deze ketel echt interessant. Een huishouden, dat minder gas verstookt, wekt met zijn HRe-ketel te weinig elektriciteit op om het prijsverschil te rechtvaardigen. De kosten van de HRE-ketel liggen momenteel erg hoog, rond € 9 á 10.000,–.

Lage temperatuur verwarming (vloer- en wandverwarming)

Tegenwoordig wordt er steeds vaker gekozen voor vloerverwarming en wandverwarming. Doordat de oppervlakten hiervan groot zijn en de warmteafgifte hierover verspreid is, is het mogelijk met een lagere watertemperatuur het huis te verwarmen. En bij een lage temperatuur is een HR-ketel extra energiezuinig en het rendement groter, dus een uitstekende vorm van energiebesparing.

Radiatorthermostaten zorgen ervoor dat in alle vertrekken in huis een andere temperatuur ingesteld kan worden. Daardoor is het niet nodig om bepaalde vertrekken onnodig te warm te houden met een onnodig hoog energieverbruik.

Onderstaand een aantal eenvoudige en veelal goedkope maatregelen voor energiebesparing

CV-installaties kunnen vaak beter afgesteld worden. Veel winst is te behalen door het zogeheten waterzijdig inregelen van uw installatie: het eenmalig op elkaar afstellen van de maximale doorstroomopeningen van de radiatorkranen. Hoe groter de afstand tussen een radiator en de ketel, hoe lager de druk en hoe groter de opening moet zijn.

Leidingisolatie is erg eenvoudig aan te brengen en snel terug te verdienen. Bij iedere bouwmarkt kunt u buisisolatie kopen. Dit materiaal is niet duur en snel aangebracht. Altijd doen!

Radiatorfolie is eveneens gemakkelijk aan te brengen en zo goedkoop dat u de kosten er binnen een stookseizoen uit heeft, zeker als de radiator bij een ongeïsoleerde buitenmuur of gevelpui staat. Er zijn twee soorten: de ene plakt u op de muur of pui achter de radiator, de andere tegen de achterkant van de radiator. Het ritje naar de bouwmarkt hiervoor is snel terugverdiend!

Kierisolatie is ook van belang voor eigenaren van huizen die goed geventileerd zijn. Rond de ramen en deuren zitten vaak kieren waardoor warmte kan ontsnappen. Dit kan worden voorkomen door de kieren te dichten met rubber EPDM-profielen, wat daarnaast ook nog voor geluidsisolatie zorgt.

Ventilatieroosters zijn in goed geisoleerde woningen noodzakelijk. Zij zorgen voor ventilatie maar daardoor ontsnapt ook warmte. Deze kan worden teruggewonnen. Er zijn bedrijven die zich met deze zogeheten lokaal gebalanceerde ventilatie bezighouden. Niet de eerste maatregel die u zult nemen maar om het pakket compleet te maken een overweging.

Een groen dak is een uitstekende airco! Woont u onder een plat dak waar het in de zomerperiode erg warm wordt? Kies dan voor groen – sedum of gras – als dakbedekking.

Een stroommeter wordt gebruikt om het verbruik van apparaten te meten. Sommige apparaten zijn stiekeme stroomverslinders. Sluipverbruik kan oplopen tot ca. 50 Watt en kan u op jaarbasis rond de € 100,– kosten. Met de stroommeter kunt u onderzoek hiernaar gaan doen en eventueel maatregelen treffen tegen deze verslinders.

Een stand-by killer schakelt apparaten automatisch helemaal uit in plaats van ze op stand-by te zetten. Het ‘nadeel’ is wel dat u het apparaat dan niet met de afstandsbediening kunt inschakelen. Bij meerdere “stand-by”-apparaten bij elkaar kunt u ook een stekkerdoos met aan/uit schakelaar gebruiken.

Een klok op de boiler kan zo ingesteld worden dat het water bijvoorbeeld ’s nachts niet nodeloos opwarmt.

Een lekkende stortbak kan per week al snel 500 tot 1000 liter kosten. In geld uitgedrukt, is dat tussen € 30,– en € 60,– op jaarbasis. Reparatie is dan ook snel terugverdiend.

Als de stortbak aan vervanging toe is kunt u beter een bak met handmatige spoelonderbreking kopen. Deze verdient zich in ruim vijf jaar terug.

Waterbesparende kraan of douchekop zijn doorgaans veel zuiniger dan oude. Dit kost u al snel 50% minder water, zonder veel of merkbaar comfortverlies.

Hemelwater kan worden opgevangen en nuttig worden gebruikt. Zo kunt u het toilet ermee doorspoelen, de tuin besproeien, de auto wassen of de was doen. Voor de opvang van het water variëren de mogelijkheden van een eenvoudige regenton tot gecompliceerde leidingstelsels.

Een WTW-unit (Warmte Terug Winning-unit) wordt gebruikt om wegspoelend warm water te gebruiken voor verwarming van toestromend water. Als u doucht, stroomt warm water door het afvoerputje weg. Dit warme water kan weer worden gebruikt om aangevoerd water te verwarmen. Dit kan met een zogenaamde warmtewisselaar die in de afvoerpijp kan worden geplaatst. Ook is plaatsing in de douchebak mogelijk wat als voordeel heeft dat die dan lekker warm aanvoelt.

Het rendement van de WTW is het hoogst als je zowel de mengkraan van de douche als de inlaat van de boiler erop aansluit. Dan kunt u de WTW binnen een paar jaar terugverdienen.

 

Wat meer mogelijk