Hoog rendement op spaargeld door duurzaam investeren

Investeringen in verbetering van het energielabel van je woning zijn veelal ook zeer rendabele investeringen

Energielabel

Energielabel A t/m G

Waarom een energielabel en hoe kan ik hiermee het rendement op mijn spaargeld verbeteren?

Sinds begin 2015 heeft elke woning in Nederland een energielabel.

Het energielabel voor woningen geeft met de klassen A (groen, zeer zuinig) tot en met G (rood, zeer onzuinig) aan hoe energiezuinig een huis is in vergelijking met andere huizen. Een energiezuinig huis heeft goede isolatie, dubbel glas, energiezuinige verwarming en zonnepanelen. Voor bepalen van het energielabel zijn er verscheidene regels die zijn vastgelegd in een document. Er staat bijvoorbeeld informatie op over vloerisolatie, ramen en verwarming. Verder staat erin hoe een huis energiezuinig gemaakt kan worden.

Het energielabel is verplicht als je je huis gaat verkopen of verhuren en is maximaal 10 jaar geldig. Bij verkoop of verhuur van een woning kunnen kopers en huurders in één oogopslag zien of een woning zuinig of onzuinig is. Dat is handig, want een keuze voor een zuinige woning betekent een lagere energierekening, meer wooncomfort en minder CO2-uitstoot, dus beter voor het milieu!

Het label kan gunstig zijn voor de uiteindelijke verkoop- of verhuurprijs.

Een groen label (A, B of C) kan de verkoop of verhuur van je huis versnellen.

Op de website van de rijksoverheid kan je meer vinden over het energielabel.

Website Rijksoverheid

Dit is voor nu of voor de toekomst al een reden te werken aan een energievriendelijke woning. Een groot voordeel van nu investeren in een energievriendelijke woning is dat je het rendement van je spaargeld hier flink mee kunt verbeteren! De bank geeft vrijwel geen rente en investeringen in verbetering van het energielabel zijn veelal zeer rendabele investeringen.

Na aanpassingen van een woning kan je zelf het label laten aanpassen. Dit gaat echter nogal op een gecompliceerde manier waarbij van alle verbeteringen aangetoond moet worden dat deze werkelijk plaatsgevonden hebben. Dan kan worden berekend wat het nieuwe label wordt.

Bij oudere woningen blijkt het moeilijk het label tot A of B te brengen.

Voor aanpassing is het beter om een maatwerkadviseur is te schakelen. Deze kan het nieuwe label bepalen maar ook advies geven welke aanpassingen een beter label kunnen bewerkstelligen. Zie hiervoor www.energielabelvoorwoningen.nl

Energielabel