Minder op Meter

Hoog rendement op spaargeld door duurzaam investeren

In 2015 bedroegen in de wereld de investeringen in duurzame energie twee keer zo veel dan in gas en steenkool waarbij ontwikkelings- en groeilanden  meer in schone energie dan industrielanden investeerden!

Van dit alles draagt China 36 procent aan. Aangezien China in het recent aangekondigde vijfjarenplan nadruk legt op hernieuwbare energie zal dit percentage mogelijk nog toenemen.

In de VS stegen de uitgaven voor hernieuwbare energie ook dankzij nieuwe maatregelen van de overheid. Europa, de jarenlange wereldleider, bleef echter achter.

Zonne-energie maakte het grootste deel uit van deze investeringen, maar ook windenergie toonde een aanzienlijke stijging. De angst dat de investeringen zouden terugvallen door de lage olieprijs bleek ongegrond, dit door de steeds verdere daling van kosten van duurzame energie.

 

ABN AMRO-bestuursvoorzitter en voormalig minister van financiën Gerrit Zalm waarschuwt dat de rente die op spaarrekeningen vergoed wordt mogelijk negatief wordt! Dit heeft te maken met het beleid van de Europese Centrale Bank die met het steeds verder verlagen van de rente de economie een impuls willen geven. Door de lage tot negatieve rentevergoeding tussen de banken onderling zijn de banken genoodzaakt in het verlengde hiervan de spaarrente steeds verder te verlagen.

Een investering in duurzame energie ten behoeve van je woning is daarom nu uiterst interessant. Deze investering levert een aanzienlijk beter rendement op dan geld op je spaarrekening waarbij je ook het wooncomfort in je huis verbetert en je ook een goede bijdrage aan het milieu levert! Door de lage rente kan het zelfs interessant zijn om geld te lenen voor een investering hierin. En dat alles is toch aanzienlijk beter dan je geld bij een negatieve rente in een oude sok te stoppen met alle risico’s van dien?

 

Mede doordat in landen als Duitsland de teruglever-vergoeding van stroom aanzienlijk slechter is dan in Nederland, wordt er hand gewerkt aan een rendabele manier voor opslag van stroom. De accu’s die hier tot nu toe voor beschikbaar waren voldeden niet: de aanschafprijs was hoog, de opslagmogelijkheid laag en de levensduur idem dito. Hier lijkt langzaam verandering in te komen. In een artikel in Duurzaam Nieuws” wordt hierover een uitgebreide uiteenzetting gegeven (Opslagmogelijkheid zonnestroom). Het lijkt erop dat binnen 1 of 2 jaar de eerste rendabele accu’s op de amrkt zullen komen.

Nederland presteert slecht in het behalen van de in de EU afgesproken doelstelling tot het behalen van meer “hernieuwbare energie”.

In 2009 zijn er door de EU-lidstaten  afspraken gemaakt over duurzame energie. Volgens deze afspraken moet in Nederland in 2020 14 procent van de verbruikte energie afkomstig zou zijn van de zogenaamde hernieuwbare bronnen als wind, waterkracht, zon en biomassa.

In 2014 was dit nog maar 5,5 procent, waarmee Nederland na Frankrijk als slechtste presteert in de EU!

 

In West-Brabant is er mogelijk een bende actief die zonnepanelen steelt. Maar liefst 66 zonnepanelen zijn van daken gestolen. Hoogstwaarschijnlijk gaat het om dezelfde daders die verantwoordelijk zijn voor de opmerkelijke diefstallen. Zondagnacht was een huis gelegen aan de Hazeldonksestraat in Rijsbergen het eerste doelwit. Van dit huis zijn er maar liefst dertig panelen van het dak gehaald. Hoogstwaarschijnlijk gaat het om dezelfde daders die verantwoordelijk zijn voor de opmerkelijke diefstallen. Professioneel te werk Drie dagen later was het alweer raak. Een huis gelegen aan de Bredaseweg in Zundert werd ook slachtoffer van de diefstal. Ook hier werden er maar liefst 30 panelen van […]

ma, Mrt 21, 2016
Via www.zonnepanelen-info.nl