Hoog rendement op spaargeld door duurzaam investeren
Het team van "Minder op Meter" heeft getracht zo compleet mogelijk alle maatregelen in beeld te brengen die kunnen bijdragen aan een lager energieverbruik, lagere energiekosten en dus uiteindelijk een hoog rendement op geïnvesteerd spaargeld kunnen opleveren. Alle items zijn overzichtelijk en goed leesbaar in beeld gebracht om je snel een helder beeld te kunnen geven van de mogelijkheden. Op de pagina's zullen berichten van instanties worden vermeld die je kunnen helpen bij het verwezenlijken van je plannen.

Hoog rendement op spaargeld door investeren in de eigen woning

Een hoog rendement op spaargeld maakt je in deze tijd door milieuvriendelijk te investeren in jouw eigen woning. Naast een bijdrage aan een beter milieu zullen hierdoor de maandelijkse vaste lasten kunnen gaan dalen en veelal zal daarbij ook het comfort in de woning verbeteren.

Hoog rendement op spaargeld door investeren in eigen woning

Hoog rendement op spaargeld door investeren in eigen woning

De maandelijkse energielasten maken bij een gemiddeld gezin in Nederland een belangrijk deel uit van de uitgaven, ondanks dat door de huidige lage olieprijzen de gasprijs lager is dan in voorgaande jaren. De mogelijkheden tot besparing op deze lasten blijven voor een ieder dan ook interessant. Hiernaast speelt ook de milieuproblematiek en de klimaatverandering steeds meer een rol in het dagelijkse leven. Ondanks dat door de opwarming van de aarde het gasverbruik zou kunnen dalen is er langzamerhand bij iedereen het besef dat deze ontwikkeling niet veel langer zo kan doorgaan. In de klimaattop in Parijs hebben de leiders van alle landen in de wereld afgesproken tot maatregelen over te gaan om de CO2 –uitstoot in de wereld te verminderen. Dit is politiek waarvan we het resultaat maar moeten afwachten. Echter, in Nederland moeten alle nieuwbouwwoningen vanaf 2020 energieneutraal zijn. Dit laatste heeft natuurlijk ook consequenties voor de waardeontwikkeling van bestaande woningen. Maandlasten bij een energie-neutrale woning zijn aanzienlijk lager dan bij een woning met een hoog energieverbruik. Het streven naar “nul op de meter” (het energieneutraal maken van bestaande woningen) kan zeker niet bij alle bestaande woningen worden gerealiseerd. Het is dan ook van groot belang om de energiekosten bij bestaande woningen zoveel mogelijk te reduceren. Het mooie hierbij is dat dit snel na een genomen actie al vruchten afwerpt door lagere energiekosten en een (weliswaar maar toch) kleine bijdrage aan verbetering van het milieu.

Wat kan je doen om een hoog rendement op spaargeld te krijgen?

In deze website hebben wij de belangrijkste mogelijkheden voor het treffen van milieuvriendelijke maatregelen t.b.v. jouw woning gecombineerd met een verbeterd rendement van niet alleen uw CV-ketel maar ook jouw vermogen op een rij gezet. Daarnaast hebben wij nog een aantal kleinere maatregelen in beeld gebracht waarmee je op eenvoudige wijze snel effect kunt bereiken.

Wij hebben bij onze berekeningen meestal het gemiddelde jaarverbruik gas in Nederland, 1.500m3, en gemiddelde stroomverbruik, 3.500Kwh, als uitgangspunt genomen. Hierbij het prijspeil gehanteerd uit 2015/2016 dat is voor gas € 0,62 per m3 en voor stroom € 0,22 per Kwh. Meer hierover valt te lezen in de benchmarktabellen voor gas en electra

Onze intentie is een zo reëel mogelijk beeld te geven. Aangezien er echter grote prijsverschillen kunnen bestaan kunnen wij geen verantwoordelijkheid nemen omtrent de juistheid van alle gegevens.